Bejelentkezés az Ön személyes oldalára

A *-gal megjelölt adatok kitöltése kötelező!
Bejelentkezés
Kérjük, kártyaszámát szóközök nélkül adja meg.

Még nem regisztrált weboldalunkon?

Amennyiben még nem regisztrált weboldalunkon, de szeretné igénybe venni online ügyfélszolgálatunkat, kattintson a felső “Regisztráció” fülre és kövesse a lépéseket.

Elfelejtette jelszavát?

Ha nem emlékszik jelszavára, kattintson a felső “Elfelejtett jelszó” fülre és kövesse a lépéseket.

Regisztráció a SuperShop rendszerébe

A *-gal megjelölt adatok kitöltése kötelező!
Regisztráció
Kérjük, kártyaszámát szóközök nélkül adja meg.
Kérjük, születési dátumát év‒hó‒nap formátumban adja meg: pl. 1972‒08‒12

Kedves Kártyabirtokosunk!

Rendszerünkben az Ön adatai közül nincs rögzítve email cím, mely a regisztrációhoz elengedhetetlen:
A jelszó beállításához szükséges - titkosított kulcsot tartalmazó - linket emailben fogja megkapni.

Kérjük, hogy adatai biztonsága érdekében azonosítsa be magát az alábbi adatai megadásával, valamint adja meg a rögzíteni kívánt email címét!

Amennyiben az itt megadott adatok különböznek rendszerünkben tárolt adataitól, úgy a beazonosítás sikertelen lesz és regisztrációját nem tudja érvényesíteni!
Ebben az esetben kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 481-6000 telefonszámon adategyeztetés céljából!

Pl. Dr., Prof., Ifj., Özv., stb...
A település nevét az irányítószám megadása után tudja kiválasztani!

Az itt megismételt email címnek egyeznie kell az előző mezőben megadott email címmel.

Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön adatai a SuperShop Kft. (1095 Budapest, Mester u. 30-32., Cg. 01-09-674945) - a továbbiakban „SuperShop” - adatbázisából származnak. Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25. napjától a személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogi szabályozás megváltozott: erre tekintettel a SuperShop, illetve – a kártyabirtokosok által a www.supershop.hu honlap főoldaláról, ill. a SuperShop telefonos ügyfélszolgálatán (+36 14816000) keresztül megismerhető -, a SuperShop mindenkori pontkibocsátó és pontbeváltó partnerei (a továbbiakban „Partnerek”) a www.supershop.hu honlapon elérhető, 2018. május 25. napjától hatályos Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt egyes személyes adatait azon egyrészt (i) szerződéses jogalapon a Programban a kártyabirtokosok részvétele tárgyában létrejött kártyabirtokosi szerződés megkötése, teljesítése (pl. ponttranzakciók nyilvántartása), esetleges módosítása és megszüntetése, az e szerződés megkötését megelőzően a kártyaigénylő kérésére történő lépések megtétele, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás céljából, másrészt (ii) jogos érdeken alapuló jogalapon abból a célból kezelik, hogy az adatkezeléssel, illetve a kártyabirtokosi szerződéssel kapcsolatban felmerült vita vagy eljárás esetén az adatkezeléshez történt hozzájárulás, az adatkezelés egyéb körülményei, illetve a szerződés létrejötte és tartalma, valamint a felek által megtett nyilatkozatok bizonyíthatók legyenek. A fenti (i) – (ii) pontokban foglaltakon túli adatkezelésekhez – így a) az adatainak a Partnerek részére történő továbbítása; b) az Ön közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlatokkal való megkeresése; c) a promóciókban, nyereményjátékokban való részvétel; d) a személyes adatainak az Ön személyes jellemzői elemzése, értékelése és előrejelzése céljából való felhasználásához, valamint Önre vonatkozó automatizált döntések meghozatala céljából történő adatkezeléshez az Ön külön adatkezelési hozzájárulása szükséges. A jelen megkeresés megküldésére arra tekintettel kerül sor, hogy Ön az ehhez szükséges adatkezelési hozzájárulást – a kártyaigénylés során vagy később – megadta. Az Ön adatait a SuperShop az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok betartásával kezeli, továbbítja és dolgozza fel. A személyes adatai kezelésével, továbbításával és feldolgozásával kapcsolatos előírásokat a www.supershop.hu honlapon egyedi letöltésre alkalmas módon elérhető Adatkezelési Tájékoztató c. dokumentum tartalmazza. A SuperShop adatfeldolgozóinak a nevei és elérhetőségei, továbbá a SuperShop adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei a www.supershop.hu honlapon találhatók meg. A SuperShop és a Partnerek az Ön személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartamig kezelik. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelési hozzájárulásait bármikor jogosult visszavonni a SuperShop felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Továbbá jogosult díjmentesen tiltakozni a SuperShop felé tett nyilatkozattal a személyes adatai közvetlen üzletszerzés, illetve profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatai kezeléséről a SuperShop-tól mindenkor tájékoztatást kérhet, bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a kezelésüknek a korlátozását vagy zárolását, megjelölését, továbbá az adatkezelés ellen tiltakozhat, adathordozási kérelmet nyújthat be, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt nyújthat be, illetve az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet. Jogait a SuperShop felé emailben (ugyfelszolgalat@supershop.hu), levélben (1476 Budapest, Pf. 249 címen) vagy telefonon (+36 1 481 6000 telefonszámon) gyakorolhatja.


Regisztrációja elküldését követően rendszerünkben tárolt email címére levelet fog kapni a SuperShop rendszerétől.
Az emailben lévő linkre kattintva állíthatja be jelszavát, amellyel a későbbiekben be tud jelentkezni weboldalunkon.

Elfelejtett jelszó jelszó-beállítási link kérése

A *-gal megjelölt adatok kitöltése kötelező!
Elfelejtett jelszó
Kérjük, kártyaszámát szóközök nélkül adja meg.

Az űrlap elküldését követően rendszerünkben tárolt email címére levelet fog kapni a SuperShop rendszerétől.
Az emailben lévő linkre kattintva állíthatja be jelszavát, amellyel a későbbiekben be tud jelentkezni weboldalunkon.