Ideiglenes SuperShop kártya regisztráció

Kedves Kártyabirtokosunk!

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat és örülünk, hogy ön is a SuperShop kártyabirtokosok óriási táborába tartozik.

Bízunk benne, hogy rendszeresen megújuló ajánlatainkkal, akcióinkkal örömet – és sok pontot tudunk szerezni önnek.

Használja továbbra pontgyűjtésre és pontbeváltásra kártyáját az ország közel 800 eladáshelyén, legyen szó akár napi bevásárlásról, egy autóútról, egy finom ebédről vagy utazásról.

A SuperShop ideiglenes törzsvásárlói kártya regisztrációja egyszerű. Adja meg adatait az alábbi űrlap segítségével, hogy minél előbb megkapja plasztik SuperShop kártyáját.


Alapadatok

Az alapadatok kitöltése minden kártyaregisztráció esetében szükséges a programban való részvételhez, ennek hiányában regisztrációját nem tudjuk fogadni.
Tájékoztatjuk, hogy cégnévre illetve fantázia névre nem áll módunkban kártyát kiállítani.

Kérjük, pontosan töltse ki az adatlap mezőit. A kitöltést követő 21 napon belül a megadott címre postázzuk plasztik törzsvásárlói kártyáját.

200 pont kezdésnek

Számunkra fontos, hogy mindig tájékoztatni tudjuk Önt a SuperShop kártyájával kapcsolatos eseményekről (pl. ha elveszíti és megtalálják kártyáját) vagy a program akcióiról, ezért kérjük, adja meg telefonszámát és e-mail címét is az igénylőlapon, amelyért 50-50 pontot kap.

Az igénylőlap második, marketingadatokról szóló részét is érdemes kitölteni, mert az összes kérdésre választ adókat 100 ponttal jutalmazzuk.


A narancssárga kerettel megjelölt mezők kitöltése kötelező!

Pl. Dr., Prof., Ifj., Özv., stb...
Kérjük, születési dátumát év‒hó‒nap formátumban adja meg: pl. 1972‒08‒12
Névnapjának dátumát kérjük, hh/nn formátumban adja meg.
Pl. március 12. esetén: 03/12

A település nevét az irányítószám megadása után tudja kiválasztani!
Pl. 6. 2. ÉP. 1. LPH. vagy 6. C ÉP. 2. LPH.
Pl. FSZT. vagy 2/6.

A telefonszámot a +36‒os országelőhívóval együtt, szóközök nélkül adja meg:
pl. +3619876543 vagy vidéki szám esetén pl. +3622987654
A mobiltelefonszámot a +36‒os országelőhívóval együtt, szóközök nélkül adja meg:
pl. +36309876543

Marketingadatok

Adatvédelmi beállítások

KÁRTYAIGÉNYLÉS
A SuperShop Törzsvásárlói Programban („Program”) részt kívánok venni és SuperShop kártyát igényelek. A kártya kézbesítésével szerződés jön létre köztem és a SuperShop Kft. (cím: 1095 Budapest, Mester utca 30–32. 4. és 5. em., telefon: +36 1 481 6000, Cg.: 01-09-674945, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, email: ugyfelszolgalat@supershop.hu) között, a www.supershop.hu honlapon elérhető SuperShop Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére („ÁRF-KB”) c. dokumentumban rögzítettek szerint, amelyet megismertem és kifejezetten elfogadom.
A Programban való részvétel egyéb feltételeit az ÁRF-KB tartalmazza, amely a kártyabirtokosokra nézve kötelező erővel bír.

ADATKEZELÉS
Tudomásul veszem, hogy a SuperShop Kft., illetve a Program mindenkori partnerei – amelyek a www.supershop.hu/partnereink oldalról, illetve a SuperShop Kft. ügyfélszolgálatán megismerhetők – („Partnerek”) egyes személyes adataimat azon jogalapokon kezelik, hogy (i) azok a velem létrejött kártyabirtokosi szerződés teljesítéséhez, illetve az e szerződés megkötését megelőzően a kérésemre történő lépések megtételéhez szükségesek, illetve (ii) az adatkezelés a SuperShop Kft. és/vagy a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy1

Kérjük, jelölje be a hozzájárulást, hogy marketingadatait rögzíthessük!

a) a SuperShop Kft. a teljes és kártyán szereplő nevemet, értesítési címemet, születési időmet, a kártyaigénylésem idejét, a kártyám számát, fő-vagy társkártya jellegét (társkártya esetén a főkártya-birtokos nevét, címét, születési idejét és kártyaszámát), a kártya használatával keletkező ponttranzakciós adatokat (pontmennyiség, ponttranzakció típusa, helye és ideje, a használt kártya száma és jellege, SuperKupon tranzakciók), ügyfélazonosítómat, és – ha megadtam – email címemet és telefonszámomat (a továbbiakban „Alapadatok”), a nememet, a névnapomat és az esetleges marketing adataimat (pl. jövedelemre, foglalkozásra, iskolai végzettségre, gyermekekre, bankra stb. vonatkozó adatok, a továbbiakban „Marketing Adatok”) a mindenkori Partner(ek) bármelyike részére továbbítsa és a Partnerek az így átvett adatokat, valamint az általuk kezelt „blokk adatokat” (pl. a vásárolt termék(ek) neve, cikkszáma, mennyisége, ára, a vásárlás helye és ideje, stb.) – akár egymással összevetve – kezeljék annak érdekében, hogy a kártyabirtokosok vásárlásainak / szolgáltatás igénybevételeinek ösztönzése, hűségük növelése, és célirányosabb tájékoztatása érdekében elemezhessék és kiértékelhessék, továbbá ha az alábbi b.) és/vagy c.) és/vagy d.) pontok szerinti adatkezelési hozzájárulás(oka)t megadtam, úgy az ott rögzített cél(ok)ból a jelen pont szerint átvett Alapadatokat és a „blokk adatokat” szintén kezeljék, és mindehhez adatfeldolgozókat vegyenek igénybe.

b) a SuperShop Kft. és – ha az a.) pont szerinti hozzájárulást megadtam – a mindenkori Partnerek, közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keressenek meg a megadott elérhetőségeimen – email cím megadása esetén ideértve a hírlevél küldését is – továbbá ehhez adatfeldolgozókat vegyenek igénybe;

c) a SuperShop Kft. és – ha az a.) pont szerinti hozzájárulást megadtam – a mindenkori Partnerek, az Alapadataimat, a nememet, a névnapomat és a Marketing Adataimat promóciókban, nyereményjátékokban való részvételem, illetve ezek lebonyolítása érdekében kezeljék, és nyertességem esetén a nevemet, az értesítési címemből a helység nevét (város, község neve) és irányítószámomat nyilvánosságra hozzák, továbbá ehhez adatfeldolgozókat vegyenek igénybe.

d) a SuperShop Kft. és – ha az a.) pont szerinti hozzájárulást megadtam – a mindenkori Partnerek, az Alapadataimat, a nememet, a névnapomat és a Marketing Adataimat a személyes jellemzőim (pl. vásárlási szokásaim, gazdasági helyzetem, érdeklődési köröm, tartózkodási helyem és személyes preferenciáim) elemzése, értékelése és előrejelzése (profilalkotás) érdekében kezeljék, és rám nézve joghatással járó vagy jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt alkalmazzanak az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett logika alapján, továbbá ehhez adatfeldolgozókat vegyenek igénybe. Tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok emberi beavatkozást kérni és kapni, álláspontomat kifejteni, magyarázatot kapni az ilyen értékelés alapján hozott döntésről, és megtámadni a döntést.2

1. Az a.) – d.) pontok szerinti hozzájárulások megadása nem kötelező. E hozzájárulások hiányában a kártyabirtokos egyes kedvezményekre, ajánlatokra, nyereményjátékokban való részvételre nem válik jogosulttá.

2. A fenti d) pontban foglalt hozzájárulást csak 18. életévét betöltött személy adhatja meg.

Tisztában vagyok azzal, hogy:

  • A fenti a.) – d.) pontok szerinti adatkezelés a hozzájárulásomon alapul, amelyet önkéntesen adok meg.
  • A fenti a.) – d.) pontok szerinti adatkezelés a Program működésének időtartamára terjed ki azzal, hogy az adatokat a SuperShop Kft. törölni (töröltetni) köteles a kártyaszerződésemnek, illetve a Programnak a megszűnése napjától, vagy a hozzájárulásom visszavonásától (ha az adatkezelésnek más jogalapja nincs) számított 25 nap elteltével.
  • A hozzájárulásomat bármikor jogosult vagyok visszavonni a SuperShop Kft. felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  • Bármikor jogosult vagyok díjmentesen tiltakozni a SuperShop Kft. felé tett nyilatkozattal a személyes adataim közvetlen üzletszerzés, illetve a profilalkotás céljából történő kezelése ellen.
  • Bármikor kérhetem a SuperShop Kft-től a személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, adathordozási kérelmet nyújthatok be, és jogosult vagyok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) panaszt benyújtani, továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni.
  • A személyes adataim kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos részletes feltételeket a www.supershop.hu honlapon, valamint a SuperShop elfogadóhelyeken elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amelynek rendelkezéseit megismertem, megértettem és kötelezőnek kifejezetten elfogadom.

A SuperShop Kft. adatfeldolgozóinak a nevei és elérhetőségei, továbbá a SuperShop Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei a www.supershop.hu honlapon, valamint a SuperShop ügyfélszolgálatán megismerhetők.