Kezdje az évet SuperShop pontnyereményekkel!

Regisztráljon promóciónkra most!

Töltse fel a vásárlás során kapott sorsjegyen található kódot, regisztráljon és nyerjen a 10 milliónyi azonnali nyereménypontból! Ne feledje, hogy minden kódfeltöltő automatikusan részese lesz az 1 millió SuperShop pontos fődíj sorsolásnak!

A promóció ideje alatt egy kártyabirtokos napi két kódfeltöltéssel teheti próbára szerencséjét!

A promóció időtartama:
2021. január 1 — 31.

A promócióban való részvétel feltétele, hogy a promóció ideje alatt legalább 4000 Ft értékben vásároljon egy tetszőleges SuperShop partnernél és közben használja SuperShop kártyáját.

Írja be a sorsjegyen található
14 jegyű kódot!

Adja meg adatait
a regisztrációhoz!

Önkéntesen hozzájárulok, hogy

A hozzájárulás megadása a jelen Promócióban való részvételhez kötelező!

a) a SuperShop Kft. az Alapadataimat (a teljes és kártyán szereplő nevemet, értesítési címemet, születési időmet, a kártyaigénylésem idejét, a kártyám számát, fő-vagy társkártya jellegét, társkártya esetén a főkártya-birtokos nevét, címét, születési idejét és kártyaszámát, a kártya használatával keletkező ponttranzakciós adatokat (pontmennyiség, ponttranzakció típusa, helye és ideje, a használt kártya száma és jellege, SuperKupon tranzakciók), ügyfélazonosítómat, és – ha megadtam – email címemet és telefonszámomat), Marketing Adataimat (a nememet, a névnapomat és egyéb marketing adataimat pl. jövedelemre, foglalkozásra, iskolai végzettségre, gyermekekre, bankra stb. vonatkozó adatok) a mindenkori Partner(ek) bármelyike részére továbbítsa és a Partnerek az így átvett adatokat, valamint az általuk kezelt „blokk adatokat” (pl. a vásárolt termék(ek) neve, cikkszáma, a vásárlás helye és ideje, stb.) – akár összevetve – kezeljék annak érdekében, hogy a kártyabirtokosok vásárlásainak / szolgáltatás igénybevételeinek ösztönzése, hűségük növelése, és célirányosabb tájékoztatása érdekében elemezhessék és kiértékelhessék, továbbá ha az alábbi b.) és/vagy c.) és/vagy d.) pontok szerinti adatkezelési hozzájárulás(oka)t megadtam, úgy az ott rögzített cél(ok)ból a jelen pont szerint átvett Alapadatokat és Marketing Adatokat valamint a „blokk adatokat” szintén kezeljék, és mindehhez adatfeldolgozókat vegyenek igénybe.

A hozzájárulás megadása a jelen Promócióban való részvételhez kötelező!

b) a SuperShop Kft. és – ha az a.) pont szerinti hozzájárulást megadtam – a mindenkori Partnerek, közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keressenek meg a megadott elérhetőségeimen (ideértve a hírlevél küldését is) továbbá ehhez adatfeldolgozókat vegyenek igénybe;

A hozzájárulás megadása a jelen Promócióban való részvételhez kötelező!

c) a SuperShop Kft. és – ha az a.) pont szerinti hozzájárulást megadtam – a mindenkori Partnerek, az Alapadataimat és a Marketing Adataimat promóciókban, nyereményjátékokban való részvételem, illetve ezek lebonyolítása érdekében kezeljék, és nyertességem esetén a nevemet, az értesítési címemből a helység nevét (város, község neve) és irányítószámomat nyilvánosságra hozzák, továbbá ehhez adatfeldolgozókat vegyenek igénybe.

A hozzájárulás megadása a jelen Promócióban való részvételhez kötelező!

d) a SuperShop Kft. és – ha az a.) pont szerinti hozzájárulást megadtam – a mindenkori Partnerek, az Alapadataimat és a Marketing Adataimat a személyes jellemzőim (pl. vásárlási szokásaim, érdeklődési köröm, személyes preferenciáim) elemzése, értékelése és előrejelzése (profilalkotás) érdekében kezeljék, és rám nézve joghatással járó vagy jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt alkalmazzanak, továbbá ehhez adatfeldolgozókat vegyenek igénybe. Tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok emberi beavatkozást kérni és kapni, álláspontomat kifejteni, magyarázatot kapni az ilyen értékelés alapján hozott döntésről, és megtámadni a döntést.

2 A fenti a.) – d.) pontok szerinti hozzájárulások megadása a SuperShop Programban kártyabirtokosként való részvételhez nem kötelező, ugyanakkor e hozzájárulások hiányában a kártyabirtokos egyes kedvezményekre, ajánlatokra, nyereményjátékokban való részvételre nem válhat jogosulttá (így például a jelen Promócióban való részvételre sem).

Tisztában vagyok azzal, hogy:

  • Az a.) – d.) pontok szerinti adatkezelés a hozzájárulásomon alapul, amelyet önkéntesen adok meg.
  • Az a.) – d.) pontok szerinti adatkezelés a Program működésének időtartamára terjed ki azzal, hogy az adatokat a SuperShop Kft. törölni (töröltetni) köteles a Programban való részvételemnek, illetve a Programnak a megszűnése napjától, vagy a hozzájárulásom visszavonásától (ha az adatkezelésnek más jogalapja nincs) számított 25 nap elteltével.
  • A hozzájárulásomat bármikor jogosult vagyok visszavonni a SuperShop Kft. felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  • Bármikor jogosult vagyok díjmentesen tiltakozni a SuperShop Kft. felé tett nyilatkozattal a személyes adataim közvetlen üzletszerzés, illetve a profilalkotás céljából történő kezelése ellen.
  • Bármikor kérhetem a SuperShop Kft-től a személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, adathordozási kérelmet nyújthatok be, és jogosult vagyok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) panaszt benyújtani, továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni.
  • A személyes adataim kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos részletes feltételeket a www.supershop.hu honlapon elérhető SuperShop Törzsvásárlói Program Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amelynek rendelkezéseit megismertem, megértettem és kötelezőnek kifejezetten elfogadom.

A SuperShop Kft. adatvédelmi tisztviselőjének és adatfeldolgozóinak a nevei és elérhetőségei a www.supershop.hu honlapon megtalálhatók.

A Programban való részvétel egyéb feltételeit a www.supershop.hu oldalról letölthető Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére c. dokumentum („ÁRF-KB”) tartalmazza, amely a kártyabirtokosokra nézve kötelező erővel bír.

A SuperShop Törzsvásárlói Program mindenkori Partnerei a www.supershop.hu/partnereink oldalról, illetve a SuperShop Kft. ügyfélszolgálatán megismerhetők és a SuperShop által történő adatkezeléshez igénybe vett adatfeldolgozók a www.supershop.hu/adatfeldolgozok oldalon megtalálhatók.

Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön kijelenti, hogy a „10 millió pontos január!” promóció (a továbbiakban: „Promóció”) Részvételi Feltételeit elolvasta, megértette és elfogadja, és a Promócióban részt kíván venni.

Kedves Kártyabirtokosunk!

Promóciónkban csak 18. életévüket betöltött Kártyabirtokosaink vehetnek részt.

Megértését köszönjük!

Üdvözlettel
SuperShop

Nézze meg csak SuperShop kártyabirtokosainknak szóló ajánlatainkat a www.supershop.hu oldalon!

Sikeres regisztráció!

Sajnos most SuperShop pontokat nem nyert,
de indul fődíjunk, az 1 millió SuperShop pont sorsolásán!

Nézze meg SuperShop kártyabirtokosoknak szóló ajánlatainkat
ide kattintva a www.supershop.hu oldalon!

Gratulálunk!

Ön SuperShop pontot nyert!
Ön már biztosan részt vesz a fődíj sorsolásán!

Nézze meg SuperShop kártyabirtokosoknak szóló ajánlatainkat
ide kattintva a www.supershop.hu oldalon!

Kedves Kártyabirtokosunk!

Köszönjük regisztrációját, de a mai napon már feltöltött 2 db kuponkódot.
Kérjük, térjen vissza holnap!

Nézze meg SuperShop kártyabirtokosoknak szóló ajánlatainkat
ide kattintva a www.supershop.hu oldalon!

Kedves Kártyabirtokosunk!

Köszönjük regisztrációját, de a mai napon már feltöltött 2 db kuponkódot.

Nézze meg SuperShop kártyabirtokosoknak szóló ajánlatainkat
ide kattintva a www.supershop.hu oldalon!

Adatkommunikációs hiba

Az Ön böngészője és a webszerverünk közti kommunikációban hiba lépett fel. Kérjük, ismételje meg a műveletet később!

A kellemetlenségért elnézését kérjük.

A SuperShop weboldal főoldalára történő továbblépéshez kattintson ide!

Időtúllépés

A webszerverünknek nem sikerült kiszolgálnia a kérést a megadott időn belül. Kérjük, ismételje meg a műveletet később!

A kellemetlenségért elnézését kérjük.

A SuperShop weboldal főoldalára történő továbblépéshez kattintson ide!

Hiba történt

A kérés feldolgozása során hiba lépett fel. Kérjük, ismételje meg a műveletet később!

A kellemetlenségért elnézését kérjük.

A SuperShop weboldal főoldalára történő továbblépéshez kattintson ide!

Elavult böngésző

Ezen weboldal olyan funkciókat használ, melyeket az Ön által használt böngésző nem támogat.
Kérjük, frissítse böngészőjét újabb verzióra!

A SuperShop weboldal főoldalára történő továbblépéshez kattintson ide!